سئوال: ازالۀ بکارت در اثر فریب دختر با این ادعای زانی که با وی ازدواج خواهد کرد، آیا باعث استحقاق زانیه بر مهر المثل می شود؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که عالم به زنا بودن این رابطه و حکم آن بوده است، احوط آن است مرد رضایت زن را جلب کند چراکه در زنا، مهریه وجود ندارد.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 436 views 0