سئوال: آیا یادگیری و زدن دف به شرط رعایت موارد شرعی از جمله نزدن جلوی نامحرم مجاز است ؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال، یعنی با رعایت موارد شرعی ایرادی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 318 views 0