سئوال: آیا گوش دادن به آیات سجده واجب،همانند تلاوت کردن آن برای شخص حائض حرام است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ خواندن آن آیات و بلکه خواندن سوره هائی که آیه سجده دار واجب در آن است حرام ولی گوش دادن به آنها بلا مانع است البته سجده کردن در هنگام شنیدن آنها واجب است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 241 views 0