سئوال: آیا گفتگو درباره رسوم ،آداب ، گفتار، کردار، طرز لباس پوشیدن، شکل ظاهری، ادا در آوردن روستایی ، شهرها و قبایل گوناگون ایران و سایر کشورها غیبت محسوب می شود؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ موارد مذکور در سئوال از مصادیق غیبت نیست.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 231 views 0