سئوال: آیا نواختن آهنگ با سازای بدون حلقه و نیز ظروفی مثل قابلمه و سطل در مجالس عروسی جایز است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال در صورتیکه زن و مرد در مراسم عروسی مختلط نباشند و صدای زنان را مردان نشنوند، نواختن آهنگ چه با ساز و چه بدون آن جایز است و همچنین استفاده از ظروفی مانند قابلمه و سطل و امثال ذلک در مجالس عروسی بلا مانع است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 280 views 0