سئوال: آیا می توان در سفر نذر روزه مستحبی کرد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در غیر سفر مکه و مدینه جایز نیست.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 205 views 0