سئوال: آیا غلات ، کسانی که به آن ها «علی اللهی » می گویند ، مرتدند؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ اگر کسی یقین به خدا بودن امام علی(ع) داشته باشد و خدای حقیقی را انکار کند، کافر است و در صورتی که این فرد، ابتدا مسلمان بوده ولی به این عقیده گرویده باشد، مرتد است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 240 views 0