سئوال: آیا دیه مرد با زن مساوی است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ دیه زن و مرد برابر نیست مگر اینکه در زمان عقد شرط شود که اگر مرد کاری کند که دیه بر عهده وی برآمد، باید مقداری بپردازد که مساوی با دیه مرد باشد که این کار ظاهراً صحیح است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 332 views 0