سئوال: آیا جایز است عکسی که بدون حجاب اسلامی گرفته شده را برای ظاهر کردن به عکاس نامحرم داد؟

سوال

پاسخ:با سلام و تحیت؛ اگر ظاهر کننده عکس، صاحب آن را نشناسد و در اثر این ظاهر کردن هم به گناه نیافتاده و موجب ترویج عمل نا مشروع نیز نگردد، جایز بوده و بلا مانع است.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 557 views 0