سئوال: آیا تقسیم ارث بین دختر و پسر یکی شده است؟

سوال

با سلام و تحیت؛ نص قرآن کریم است که”للذّکر مثل حظّ الانثیین” یعنی هر مردی(در مواردی که منشا وراثت، پدری است) دو برابر زن ارث می برد ولی پروردگار عالم این کسری حظّ و بهره را از دو طریق جبران فرموده است.

یکی از طریق الزام وجوب نفقه زن که بر عهده شوهر است و دومی از طریق مهریه، که از خالص ترین اموال شوهر به عنوان نحله به زن پرداخت می شود.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 407 views 0