سئوال: آیا بانکداری ایران در شرایط فعلی، بانکداری اسلامی است یا بانکداری ربوی؟ لطفاً مرا ارشاد نمایید.

سوال

با سلام و تحیت؛ آنچه که در دستورالعمل بانک ها تنظیم شده است، مطابق با عقود اسلامی است ولی چه مقدار رعایت می شود را باید در عمل مشاهده کرد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 100 views 0