سئوال: آیا این مساله که “اگر فردی مرجع تقلید نداشته باشد کافر است “صحیح می باشد؟ در صورت صحت سوال, بنده به اصالت عقل اعتقاد دارم و پیروی کامل از یک فرد تحت عنوان مرجع تقلید را صحیح نمی دانم. بنده در مسائل شرعی نظر تمامی مراجع عظام را ملاک قرار داده و با اجماع نظرات آن بزرگواران (با توجه به علم ایشان در مسائل شریعت) و به کارگیری قوه تعقل به آن مساله شرعی می پردازم. نظر آن بزرگوار در خصوص این عقیده بنده چگونه است؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ نداشتن مرجع تقلید، کفر نیست ولی انسان اگر بخواهد مطابق با احکام الهی عمل کند یا باید خودش صاحب نظر(مجتهد) باشد و یا باید از صاحب نظران استفاده کند و در پاسخ به سئوال اجماع نظرات مراجع، باید عرض کرد که نظرات ایشان، در موارد اختلافی قابل جمع نیست.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 351 views 0