سئوال: آیا استخاره در مورد ازدواج صحیح است؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ در صورتی که در کاری با مشورت نتوانید تصمیم بگیرید، مورد مذکور از موارد استخاره است ولی ازدواج، عمدتاً از موارد استخاره نیست.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 242 views 0