سئوال: آیا آزمایش اسپرم که استمناء حاصل می شود و برای ازدواج در بعضی موارد لازم می باشد، جایز است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که آزمایش اسپرم ضرورت داشته باشد برای مثال اگر طرف گرفتار ویروسهای خاصی باشد که بجز اسمناء راهی برای بدست آمدن و آزمایش آن وجود نداشته باشد، در حد ضرورت مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 240 views 0