سئوال: آیا مسلمانی که در کشور غیر اسلامی زند‍گی میکند یا در هنگام مسافرت، می تواند از غذایی که کافر غیر کتابی فراهم کرده بخورد؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که از غذاهائی استفاده نکنند که در آنها از مواد گوشتی استفاده شده، مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 295 views 0