سئوال: آیا مرد می تواند زمانی که همسرش – بدون قصد آزار مرد – آمادگی جسمی یا روحی لازم را برای تمکین خاص ندارد (مثلا به دلیل خستگی مفرط) و راضی به این امر نیست و تمایلی ندارد این رابطه را به همسر تحمیل کند؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ تمکین زن از نظر شرعی وقت خاصی ندارد، ولی بهتر آن است که شوهر نیز حالات روحی و آمادگی زن را برای چنین عملی رعایت کند و رابطه با رضایت طرفین انجام شود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 390 views 0