سئوال:همسر یکی از دوستان در یکی از رادیوها مشغول به کار گوینده گی است,و بنا به وظایف کاری در روزهای وفات ائمه موظف به اجرای برنامه,گویندگی و پخش آهنگهای درخواستی (پاپ) می باشد؛ فتوای جنابعالی در مورد کار کردن ایشان در این شرایط چیست؟ آیا جایز است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ الزاماً موسیقی های موسوم به پاپ، معلوم نیست از موسیقی های ممنوع و غنای شرعی محسوب شوند و به همین علت، محکوم به حلیت اند و کارکردن فرد مزبور در این رسانه نیز مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 354 views 0