سؤال: ۱-بیمار لاعلاجی که در حال مرگ است و پزشک یقین دارد که بیمار تا چند روز اینده خواهد مرد و راه درمانی یا دارویی وجود دارد که احتمال دار بیمار را از مرگ نجات دهد در این جا آیا جایز است بیمار از ان صرف نظر کند؟ آیا این عمل خوکشی محسوب می شود؟ ۲-معمولا برای کسب اطلاعات بیشتر پزشکی در جهت تشخیص امراض و درمان آنها روی انسان ها آزمایش های طبی گوناگونی که گاه خطرناک است انجام می دهند؛ بفرمایید اگر در صورت ضرورت انجام چنین آزمایش هایی جایز باشد، چگونه بودن ضرورت را بیان فرمایید. ۳-امرزوه درمانهای آزمایشی زیادی برای پیشرفت علم پزشکی انجام می شود که برای بیمار خطرناک می باشند آیا چنین آزمایش هایی در هنگام ضرورت و برای حفظ جان شخص بیمار یا بیماران دیگر جایز است؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

پاسخ سؤال اول: در صورتی که امکان تهیه داشته ولی صرفنظر کند، شرعی نیست.

پاسخ سؤال دوم: تشخیص چنین ضرورتی، امری تخصصی است؛ یک دفعه مریض خودش متخصص است و قدرت تشخیص دارد و در غیر اینصورت مبنا و ملاک بر تشخیص پزشک حاذق امین است.

پاسخ سؤال سوم: در فرض تشخیص پزشک حاذق اشکالی ندارد.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 259 views 0