سؤال: ۱-با تو جه به م۸۸۱ قانون مدنی(اگر بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وارث کافر ارث نمی برد …) منظور از کافر کیست؟ توضیحا اینکه: کافر تمامی غیر مسلمانان است یا خیر؟ مثلا اگر در یک خانواده پدر فوت نماید و ورثه او تماما بهایی باشند، به غیر از یکی از فرزندان که مسلمان باشد، آیا تمامی ارث به فرزند مسلمان می رسد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

با توجه به داشتن فروع مختلف مساله مذکور لطفا به مساله های شماره ۳۳۶۷ .۳۳۶۸.۳۳۷۰ در توضیح المسایل مراجعه بفرمایید0
adminfaq 8 سال 0 Answers 145 views 0