سؤال: چنانچه از طرف سازمان و یا شخصی از تریبون عمومی مانند رادیو تلوزیون در نفی کیفیت یک کالا مطلب یا مطالب کذبی عنوان شود که در نتیجه آن ، میزان فروش آن محصول کاهش یافته و بنابه نظر کارشناس رسمی باعث زیان به آن واحد اقتصادی گردد، آیا درخواست واحد اقتصادی زیان دیده به جهت جبران خسارت خلاف بین شرع است ؟؟؟ابا تشکر

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتی که مطابق نظر کارشناس خبره و امین، ضرر و زیان وارد شده مستند به آن اظهارنظر کذب باشد، زیان دیده حق مطالبه خسارت دارد.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 406 views 0