سؤال ویژه گی موسیقی حرام چیست ؟ چگونه متوجه بشیم؟ گوش دادن به صدای زن به صرف هنر موسیقی نه لذت جنسی حرام است؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت؛پاسخ سؤال اول: موسیقی حرام عبارت است از آن نوع آهنگی که هم خواننده و شنونده را از حالت عادی خارج سازد و هم متناسب با مجالس لهو و لعب باشد

پاسخ سؤال دوم: در فرض سؤال در صورتی که قصد لذّت نباشد اشکالی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 650 views 0