سؤال: همسربنده در ایام رجوع طلاق خلعی به بذل رجوع نموده و یکسال نیز بعد از رجوع با بنده زندگی مشترک کرده است اما سند طلاق را در دوران رجوع باطل ننموده و بعد از گذشت یکسال با ادعای طلاق قبلی رجوع را کتمان نموده و منزل را ترک گفته است .باتوجه به اینکه پدر، مادر و خانواده ایشان از رجوع و زندگی مشترک ما مطلع بوده اند. سکوتشان در اثبات رجوع جایز می باشد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در فرض سؤال رجوع محقق شده و ابطال یا عدم ابطال سند به جهت شرعی نقشی ندارد.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 271 views 0