سؤال: نوعی مسابقات هست که در آن چند تیم با حضور در محل مخصوص مسابقه و پرداخت مبلغ ورودی در آن شرکت می کنند و برگزار کننده با قرار قبلی با برداشت حق برگزاری ، مابقی را به عنوان جایزه به تیم برنده می دهد. گاهی این مسابقات بین ۲ تیم برگزار می شود و ۲ تیم با قرار قبلی مسابقه می دهند و قرار می گزارند که بازنده مقدار مشخصی را ( پس از پرداخت حق برگزاری به برگزار کننده) به تیم برنده بدهد . این جایزه چه حکمی دارد؟ لازم به ذکر است که این مسابقه یک ورزش تیمی است و قوانین مشخص دارد. این مسابقه آلت قمار نیست.

سوال

با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال به این دلیل که فرد و یا سازمان دیگری متولی امر است، اشکالی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 331 views 0