سؤال: نماز خواندن یا تلاوت قرآن در پرتو روشنایی برق و گازی که بدون اجازه دولت کشیده شده، چه صورتی دارد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، نه نماز باطل بوده و نه قرائت قرآن گناه محسوب می شود اگرچه خلاف مقررات حکومت عمل کردن، جایز نیست.0
, adminfaq 10 سال 0 Answers 551 views 0