سؤال: نظر معظم له درباره برقع (پوششی که صورت بانوان را کاملا میپوشاند)چیست؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛ مطابق آیه ۳۰ سوره نور آنچه که برای زنها پوشاندن آن لازم است وجه، دستها -ظاهراَ و باطناَ- و قدمین را شامل نمی شود؛ بنابراین برقع امری لازم و حتّی مستحب نیست اگرچه در برخی مناطق ممکن است جنبه عرفی پیدا کرده باشد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 432 views 0