سؤال: من یکی از مقلدین شما می باشم که به عنوان پزشک در یک درمانگاه از ساعت ۲ بعد از ظهر تا صبح فردا به عنوان شیفت عصر و شب مشغول کار می باشم. در هنگام نماز مغرب مریض های زیادی دارم که منتظر معاینه هستند ولی شرایط اورژانسی ندارند و می توانند به اندازه ادای نماز مغرب و عشاء صبر کنند. وظیفه من چیست؟ آیا می توانم بیماران را منتظر بگذارم و نماز اول وقت بخوانم و یا باید ابتدا بیماران را ببینم و بعدا آخر شب نمازم را بخوانم؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

موضوع سؤال بسته به تشخیص نمازگزار است؛ بدین معنا که اگر با رسیدگی به وضعیت بیماران، کار آنها سریع تر انجام شده و در امر درمان یک بیمار تسریع می شود، این کار ارجحیت دارد اما اگر ادای نماز اول وقت در وضعیت درمان تفاوتی ایجاد نمی کند، طبعاً ادای آن فضیلت خواهد داشت.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 214 views 0