سؤال: من ٣سال هست که میخوام از همسرم جدا بشم و جدا از هم زندگى میکنیم ولى متاسفانه در جمهورى اسلامى بنده حقى ندارم و اوشون هم طلاق نمیدن میخواستم بدونم شرعا حکمى هست که پس از ٣ سال جدا از هم بودن بتونم طلاق بگیرم ؟ چون قانون متاسفانه به نفع مردان هست ممنون میشم پاسخ دهید

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در صورتی که شوهر نفقه نپردازد، زن می تواند از طریق درخواست نفقه، به دادگاه رجوع کرده و در صورت استنکاف تقاضای طلاق نماید و نیز اگر زندگی با شوهر به حدی از “عسر و حرج” منتهی شود که عادتاً قابل تحمل نباشد، باز می توان به دادگاه رجوع کرده و با ارائۀ دلیل تقاضای طلاق نمود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 300 views 0