سؤال: ملاک بلند خواندن و آهسته خواندن قرائت نماز چیست ؟ ملاک ” جهر و اخفات ” است و یا ” عرف ” ؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت؛ ملاک در جهر و اخفات عرف است ؛ در صورتی که جوهره صدا شنیده شود جهر است و اگر شنیده نشود اخفات است.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 151 views 0