سؤال: مرجع عالیقدر جهان اسلام با سلام احتراماً با فرض این مسئله که فردی طی تفاهم نامه ای تعهد نماید به عللی (مثلاً بدهی) مال و یا حقی را در آینده و مشروط به ادای دیون، به شخص دیگری واگذار نماید ولیکن مشخص گردد بدهی و دیون موضوع تفاهم نامه، واهی بوده و توسط همان شخص به قصد بردن مال با ارتکاب جرائمی نظیر جعل و خیانت در امانت و کلاه برداری ایجاد شده است. خواهشمند است نظر خود را در خصوص سئوالات ذیل بیان فرمایید: ۱- متعهد، ملزم به انتقال مال به مرتکب جرم می باشد و یا خیر؟ ۲- آیا تفاهم نامه رافع مسئولیت کیفری مرتکب جرم می باشد؟ یا به عبارت دیگر متهم اجازه داشته که امضای متعهد را قبل و بعد از تفاهم نامه جعل نماید و یا با استفاده از مانورهای متقلبانه اموالی که به امانت نزد وی بوده را ببرد و از کیفر فرار نماید؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

در پاسخ به سؤال اول به دلیل اینکه مشخص شده دیونی وجود نداشته است، متعهد، ملزم به انتقال مال نخواهد بود.

در پاسخ به فرض سؤال دوم نیز لازم به توضیح است که تفاهم نامه، از مصادر دو طرفه است و طبعاً از اختیار، اراده و رضایت طرفین حکایت دارد. بنابراین با مفهوم جعل، تقلب و امثال ذلک در تضاد بوده و نمی سازد و در نتیجه نه تنها مجوز برای امضای طرف نیست که مانع آن است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 228 views 0