سؤال: محضر حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی مرجع عالیقدر تشیع با سلام و تقدیم احترام به عنوان وکیل دادگستری در برخی پرونده‌های سیاسی_امنیتی مکررا شاهد این بوده‌ایم که برخی ضابطان دستگاه‌ قضایی در دوره بازداشت موقت و تحقیقات مقدماتی که متهم را با تجویز قضایی به منظور بازجویی و لاجرم کشف حقیقت در اختیار دارند اقاریری از متهمان اخذ می‌کنند که اساسا ارتباطی با روند قضایی نداشته و در خدمت کشف حقیقت نیست بلکه از ابتدا در قالب مصاحبه تلویزیونی ضبط شده و به متهم اعلام می‌شود فیلم اقاریری که علیه خود یا اشخاص دیگر داشته عندالزوم در رسانه ها پخش خواهد شد. این فیلم ها نوعا به مقام قضایی و دادگاه ارائه نشده و حتی ضمیمه پرونده قضایی متهم نمی‌شوند. علی ایحال از محضر آن مرجع دانشمند استدعا دارد اظهار نظر فرمایید از آنجا که ضبط و پخش اینگونه فیلم ها در تناقض با کرامت فرد و همچنین موجب خدشه به آبرو و عرض اشخاص می‌شود چنین اقدامی شرعا چه حکمی دارد؟ با تشکر و آرزوی سلامتی و توفیق سیدعلی مجتهدزاده

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

کمااینکه پیش تر نیز به سؤالاتی با این محتوا یا مشابه آن پاسخ داده شده است، بدون شک موارد مطرح در سؤال علاوه بر اینکه مشروع نیست، به جهت اخلاقی نیز درست در برابر کرامت انسان و حرمت اوست و مطابق با روایات مستند و مورد وثوق، این قبیل اعترافات در دادگاه نیز قابلیت استناد نخواهد داشت.0
adminfaq 5 سال 0 Answers 537 views 0