سؤال: لطفا این روایت زیر را برایم تفسیر کرده و بفرمایید که منظور حضرت از فلسفه و عرفانی که در داخل روایت زیر عنایت داشتند آیا منظور کل فلسفه ها و عرفان ها است یا خیر منظور فلسفه و عرفان خاصی است؟ متن روایت: “””مرحوم مقدّس اردبیلی(متوفای ۹۹۳ق) در «حدیقه الشیعه» از سید مرتضى بن داعی حسینی رازی از‏ شیخ مفید با ذکر سلسله سند چنین نقل می‌کند: امام حسن عسکری(ع) به ابوهاشم جعفری فرمود: «ای اباهاشم! زمانی می‌آید که روی مردم خندان و شادمان است و دل‌هایشان تاریک و گرفته، سنّت در نزدشان بدعت است و بدعت سنّت، مؤمن در میانشان کوچک است و فاسق محترم، فرمانروایانشان نادان و ستمگرند و دانشمندان در گمراهی‌اند، بی‌نیازان توشه فقیران را سرقت می‌کنند، کوچکان بر بزرگان پیشی می‌گیرند و هر نادانی را آگاه می‌دانند و هر چاره‌جویی را فقیر و بی‌چیز می‌شمرند، میان مخلص و ریاگر تفاوتی نمی‌نهند، گرگ را از میش نمی‌شناسند، علماء آنان بدترین آفریده‌های خدا روی زمین هستند؛ زیرا به فلسفه و تصوّف گرایش دارند، به خدا سوگند! اینان رویگردان از دین خدا و اهل تحریف‌اند، در محبت مخالفین ما بزرگ‌نمایی می‌کنند و پیروان و دوستان ما را گمراه می‌کنند، اگر به مقامی رسند گرسنه رشوه‌اند و اگر خوار شوند ریاکارانه بندگی خدا را می‌کنند، همانا ایشان راهزنان مؤمنان هستند و دعوت‌کنندگان به شیوه مُلحدان. هر کس آنان را درک کرد از ایشان دوری گزیند وـ دین و ایمانش را نگه دارد. ای ابوهاشم! این آنچه بود که پدرم از پدرانش از جعفر بن محمد برایم روایت کرد و این از اسرار ماست، پس آن‌را کتمان کن مگر برای اهلش[که می‌توانی بگویی]””

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

این نوع روایات به عنوان ملاهم شناخته می شوند. ملاهم جمع ملهمه به معنای پیشگوئی یا إخبار از آینده است که اصل آن به رسول خدا بازمی گردد که در فتح مکه با سلمان در میان گذاشته اند.

حقیقت امر آن است که واقعیت های موجود بهترین گواه برای صدق حدیث فوق است و مراد از فلسفه، گرایش و پرداختن به علومی است الحادی به نام فلسفه و مراد از تصوف نیز مسلکی است زهدگرایانه بدون آنکه متکی به مبانی وحیانی و عقلی باشد. بنابراین منظور از فلسفه، مطلق علوم عقلی نیست بلکه آن نوع علمی است که بر مبنای نفی خداوند عالم و ارزش های معنوی باشد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 714 views 0