سؤال: فروش کالاهای قاچاق مانند پارچه شرعا جایز است؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیّت؛

تخلّف از قانون و مقرّرات حکومت مشروعه جایز نیست؛ اگرچه از نظر وضعی معامله باطل نیست.0
adminfaq 3 سال 0 Answers 17 views 0