سؤال: شب به قصد اینکه قبل از اذان صبح از خواب بیدار شده و غسل می کنم، خوابیدم و حتی ساعت را هم کوک کردم ولی متأسفانه از خواب بیدار نشدم و زمانی از خواب بیدار شدم که اذان گفته بود؛ آیا می توانم امروز روزه بگیرم؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در فرض سؤال اگر فرد عادتاً و به صورت معمول در زمان اذان صبح و یا پیشتربواسطۀ صدای ساعت از خواب بیدار می شده و خواب نمی مانده، باید روزه بگیرد ولی در ماه مبارک رمضان برای روزه فردایش باید غسل کند.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 349 views 0