سؤال: سلام و خسته نباشید. کسی که در امر تقلید بر اساس احتیاط عمل می کند (محتاط) اگر در مورد مساله ای یقیین کند که نظر و رای خودش نسبت به مراجع به ثواب نزدیک تر است، آیا می تواند نظر خود را اعمال نماید؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

مورد از موارد تخصصی ست و قطع در موارد تخصصی، از متخصص مورد قبول است.

بنابراین اگرتنها در صورتی که فرد مجتهد است و قدرت استنباط دارد، می تواند به نظر خود عمل نماید.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 677 views 0