سؤال: سلام و خسته نباشید منظور از سوالِ قدیم یا حادث بودن قرآن چیست و جواب ائمه (ع) به این سوال چه بوده ؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

قرآن کلام خداست و درباره کلام خدا احتمالاتی هست که از آن جمله اینکه علم خاص خداوند به حقایقی است که به صورت الفاظ در قرآن آمده است و از آن کلام نفسی تعبیر کرده که اشاعره قرآن را باهمین معنا تطبیق می کنند و به همین جهت معتقدند قدیم است ولی ائمه(ع) قرآن را همین الفاظ و کلمات و آیات و سور می دانند که هزار و چهارصد سال قبل بواسطه ملک وحی بر قلب پیامبر(ص) نازل شده است و این معنا قطعا حادث است.0
adminfaq 5 سال 0 Answers 381 views 0