سؤال: سلام و خسته نباشید در ابتدای باب حادی عشر نوشته شده ؛ أجمع العلماء کافّه على وجوب معرفه اللّه تعالى و صفاته الثّبوتیّه و السّلبیّه… چرا علامه حلی از لفظ اجماع استفاده کرده ، با اینکه میتونست از وحی یا قرآن یا عقل مثال بزنه ؟ بر فرض مثال اجماع خطا کنند و حتی شاید اجماع بخواهند توحید را ممنوع کنند ، ما باید راه اجماع رو برویم ؟ با اینکه در اصول دین تقلید جایز نیست.

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

مراد از اجماع در اول این باب، اجماع فقهی و اصولی نیست ولذا نگفته است اجمع الفقها و گفته اجمع العلما که شامل فیلسوفان و متکلمان نیز می باشد. در حقیقت منظور ایشان از علما در اینجا، عقلا است و منظور از اجماع، اتفاق الکل است که منشأ آن همان عقل فطری است که انسان را وادار می کند بپرسد و بفهمد.0
adminfaq 5 سال 0 Answers 617 views 0