سؤال: سلام من و همسرم پس از ۱۴ سال زندگی مشترک تصمیم داریم از بهزیستی تهران فرزند خوانده بپذیریم و روند آن را شروع کرده ایم. امروز در بهزیستی مسئله محرمیت را سوال کردند. لطفا اعلام بفرمایید نوزاد یک ساله ایی که در روز های آینده وارد خانه ما می شود و ما باید احساس پدرو مادری را در خود ایجاد، تجربه و رشد دهیم. چطور همزمان نامحرم بودن آن کودک بپذیریم.آیا با نیت پذیرش فرزند محرمیت شکل نمی گیرد؟ با سپاس فراوان

سوال

با سلام و تحیت؛ فرض سوال محرمیت نمی آورد بلکه برای حل این مشکل اگر فرزند شیرخواره پسر بود یکی از بستگان درجه اول زن مثل مادر، خواهر و یا دختر او به نوزاد شیر دهد و اگر دختر باشد یکی از بستگان درجه اول مرد مثل مادر، خواهر و یا دختر او به نوزاد شیر دهد تا از طریق “رضاع” به همدیگر محرم شوند.

لازم به ذکر است که “رضاع” شرایطی دارد که در توضیح المسائل آمده است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 249 views 0