سؤال: سلام – مردی که زن اولش فوت کرده، آیا داماد او که شوهردختر زن اول این مرد است، به زن دوم این مرد محرم است یا نه؟

سوال

با سلام و تحیت؛

هیچ یک از عناوین محرمیت با فرض سؤال محقق نمی شود؛ بنابراین فرد مورد سؤال به زن دوم محرم نیست.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 108 views 0