سؤال: سلام علیکم کسانی که سندرم دان دارند (منگولیسم که نوعی عقب ماندگی ذهنی است) و معمولا هم از نظر مالی محجور هستند، از نظر سایر تکالیف دینی (نماز و روزه و …) چه وظیفه‌ای دارند و آیا اصلا تکلیفی دارند؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیّت؛

تکالیف الهی برکسانی واجب است که دارای بلوغ، قوه عقل(توان تشخیص حسن و قبح) و قدرت (توان انجام تکالیف) باشند.

بنابراین اگر فرض سؤال از یکی از سه عنصر مذکور محروم باشد، تکلیفی ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 309 views 0