سؤال: سلام علیکم. نظر علمی معظم له در مورد خداشناسی فلسفه ملاصدرا و خداشناسی با سبک و سیاق فلسفی چیست بزرگوار؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیّت؛

فلسفه علمی ست که با تکیه بر برهان عقلی در باره ی مسائل مربوط به وجود و عوارض آن بحث و گفتگو می کند؛ فیلسوف نیز کسی ست که با مهارت و تخصّص عقلانی وارد مسائل وجود شناسی می شود و در میان فیلسوفان، مانند ملّا صدرا کم دیده شده است که از یک طرف در چارچوب مسائل فلسفی و عقلانی حرکت کند و از طرفی دیگر در مسائل معرفت شناسی و عرفان نظری و عملی به مرحله نظر و تحقیق برسد و از جهت سوم به وحی امور وحیانی ایمان راسخ داشته باشد. بنابراین روش ایشان یکی از راههای دفاع و حمایت از مسائل خدا شناسی و مسائل مربوط به اعتقادات می باشد.

منتهی ما باکمال خوشبختی قرآن کریم غیر محرّف در اختیار داریم و روایات فراوانی از مفسّران کتاب خداوند(اهل بیت) در دسترس است؛ به نظر این جانب مطمئن ترین راه برای رسیدن به معارف حقّه، کتاب خداوند، نهج البلاغه و سخنان دیگر اهل بیت است ؛ طبعاَ در فهمیدن سخنان بلند آن بزرگان و کلام خداوند عالم از افکار بلند بزرگانی مانند ملّا صدرا، استاد علّامه طباطبایی و امثال آنان کمک خواهیم گرفت.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 375 views 0