سؤال: سلام علیکم می فرمایند فقیر شرعی (که لازم نیست زکات فطره بدهد و می تواند زکات بگیرد و …) کسی است که خرج سال خودش و افراد واجب النفقه خودش را نمی تواتد تامین کند (یک جا و یا به تدریج). حال سؤال بنده این است که آیا مقصود از خرج سال در چه حدی است؟ آیا مثلا کسی که شأنش این است که خانه داشته باشد اگر خانه نداشته باشد و اجاره نشین باشد فقیر حساب می شود؟ یا مثلا کسی که شأنش این است که چلوکباب بخورد اگر به خاطر شرایط مدتی نتواند غذای در آن سطح بخورد فقیر است؟ و همچنین در پوشاک و … آیا مثلا کسی که در شأنش است که ماهی پنج میلیون تومان درآمد و مخارج داشته باشد برای چند سال مثلا ماهی دو میلیون تومان درآمد داشت فقیر حساب می شود و می تواند زکات فطره ندهد و زکات بگیرد و …؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیّت؛

با توجه به اینکه رعایت شئون افراد لازم بوده و اسلام آن را امضا کرده است، در تمام فروض مذکور در سؤال افراد با رعایت شئون اگر در آمد مناسب نداشته باشند چه به صورت دفعی باشد یا تدریجی، دادن زکات فطره برآنها واجب نیست.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 526 views 0