سؤال: سلام علیکم مقصود از اینکه نماز آیات در زلزله واجب فوری است چیست؟ مثلا اگر بیرون خانه و در کوچه و خیابان یا در وسط درس و کلاس باشیم و زلزله بیاید باید فورا نماز را بخوانیم (مثل وقتی که نماز یومیه قضا می‌شود) یا می‌توانیم در فرصت مناسب و بعد انجام کارهایی که عرفا مهم هستند و پس از رسیدن به خانه یا مسجد و … نماز را بخوانیم.

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

مراد از فوریت امر عرفی است. طوری که عنوان بی توجهی و سهل انگاری در مورد آن صدق نکند.0
adminfaq 3 سال 0 Answers 137 views 0