سؤال: سلام علیکم اگر شک کنیم چیزی که در ماهی و میگو و … می بینیم خون (غیر نجس) است یا قسمتی از پوست آن است یا چیز دیگری است خوردن آن چه حکمی دارد؟ و آیا لازم است هنگام خوردن یا قبل از آن، آن قسمت را جدا کنیم؟ (با توجه به اینکه گاهی جدا کردن این قسمتها با توجه به زیاد بودنشان سخت است)

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیّت؛

در صورتی که شک در خون بودن و خون نبودن دارد،به شک خود اعتنا نکند و در صورتی که به خون بودن آن اطمینان داشته باشد خوردن آن حرام است ؛ مگر آنکه آنقدر کم باشد که عرفآ خوردن خون گفته نشود.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 620 views 0