سؤال: سلام علیکم آیا نیت روزه ماه مبارک رمضان باید برای هر روز جداگانه نیت کرد یا می توان برای کل ماه یک جا نیت کرد؟ و در صورتی که لازم باشد برای کل ماه یک جا نیت کرد زن حائض که روزهای اول ماه مبارک رمضان را حائض است چگونه باید نیت کند؟ و در هر دو صورت زمان نیت تا چه وقت است؟ (اذان صبح یا ظهر) و در هر صورت آیا نیت روزه به طور ارتکازی کافی است یا باید یادآوری و تأمل هم کرد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

اتفاقاً در فقه گفته شده که در ماه رمضان هم برای مجموع نیت شود که در صورت فراموشی روزها، آن نیت کفایت می کند و هم به صورت جداگانه و روز به روز؛ ضمناً در صورت توجه و عدم غفلت، وقت نیت تا اذان صبح است و در صورت فراموشی تا زوال اشکالی ندار. لازم به توضیح است که بدون شک نیت در روزه، امر ارتکازی ست و به زبان آوردن و اخطار ذهنی به صورت خاص شرط نیست.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 258 views 0