سؤال: سلام علیکم آیا می شود ملکی را که مالکش ۱۰ سال آن را رها کرده و خبری از وی نیست، تصاحب کرد؟ مثلاً ملکی که کسی چند سال است در آن زندگی میکند و به ادعای وی ،تا به حال مالک رجوع به ملکش نکرده و من به وی بگویم ملک را تخلیه کند یا باهم توافقاً حلش کنیم.

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

در فرض سؤال ملک تا آخر متعلق به مالک اصلی ست و فرد دیگری بدون اجازه وی حق تصرف آن را ندارد.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 121 views 0