سؤال: سلام علیکم آیا می توان روزی را که اول ماه مبارک رمضان ثابت نشده است به قصد ما فی الذمه روزه گرفت؟ (چه روزه واجب مانند روزه قضا به گردن ما باشد و چه نباشد)

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

اگرما فی الذمه را اعم از واجب و مستحب نیت کند، اشکالی ندارد در غیر اینصورت یا باید به نیت مستحب بگیرد و یا روزۀ قضا.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 135 views 0