سؤال: سلام علیکم. آیا سیگار کشیدن و همچنین قلیان کشیدن، شرعاً روزه را باطل می کند؟

سوال

پاسخ:

باسلام و تحیت؛

احتیاط این است که شخص روزه دار از استعمال دخانیات خودداری کند.0
adminfaq 3 سال 0 Answers 130 views 0