سؤال: سلام علیکم. آیا این نگاه یعنی وجود سنخیت میان خالق و مخلوق، در تضاد با مکتب حقه اهل بیت علیهم السلام نیست؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

سنخیت به معنای همرنگ بودن، مثلیت، اشتراک در صفات واجب نیست بلکه به معنای این است که مخلوق اثر خالق بوده و فعل اوست. چگونه ممکن است که مخلوق هیچ گونه سنخیتی با خالق نداشته باشد ولی در عین حال اثر او باشد؟ بنابراین سخنیت به این معنا یک امر فطری، عقلی و طبیعی است و امکان ندارد با مکتب اهل بیت(ع) در تضاد باشد.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 248 views 0