سؤال: سلام علیکم‌. در مورد حدوث عالم آیا نقل “حدوث زمانی عالم” مطابق با آیات و روایات است یا نقل “حدوث ذاتی و قدم زمانی عالم”؟ (لطفا توضیح بفرمایید)

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

اصل حدوث عالم(ما سوی الله) امری مسلّم و مورد اتفاق عقل و وحی است و اما اینکه همه ماسوی الله حادث زمانی باشد، محل بحث و گفتگوست. آنچه مسلّم است این است که بدون تردید عالم ماده حادث زمانی است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 479 views 0