سؤال: سلام علیکم:اگر زنی حقوق و درآمد خود را به عنوان هدیه به همسرش ببخشد آیا همسر باید خمس آن را بدهد؟

سوال

پاسخ:

با سلام و تحیت؛

فرض سؤال خمس ندارد.0
adminfaq 6 سال 0 Answers 240 views 0